„Velmi vynikal v umění harmonie, a v základech hudebních byl vynikající,
virtuosní skladatel, bezpochyby první ve své době, takže dvorští kapelníci si
velmi považovali jeho kanonických nešpor a mešní hudby. Do hudebního díla
Kircherova a Schottova pronikl tak hluboko, že není sporu, že k oběma v praxi
něco přidal.


Toto jsou ve stručném souhrnu chvály tohoto nejenom skvělého hudebníka,
ale také skvělého člena řádu a kněze, který nejen dobře znal hudební křížky,
nýbrž také dokázal po dvacet let trpělivě a mlčky nést kříž své dlouhé nemoci,
neboť ho tiskla dna v rukou i nohou.


Konstantin Cžerný:
Serie Canonicorum Praemonstratensium,
qui ab Anno 1586. in Monte Sion Pragensi,
vulgo Strahow usque ad Ann. 1720 vixerunt